Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Dzień Edukacji Narodowej w ZPiSdN w Świdnicy

Scroll to Top