Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

ZPiSdN w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Sprzymierzeńców 1-2

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy
mgr Dorota Wójcik

74 850 36 88   fax: 74 852 54 53

sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

Scroll to Top