Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Covid - 19

Zagrożenie epidemiczne

 Od dnia 29 marca 2021 r. do odwołania nie ma możliwości odwiedzin wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Prosimy o kontakt telefoniczny.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, w placówce przestrzega się następujących zasad:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (co najmniej 1,5 m).
 2. Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
  • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).Konieczność dezynfekcji dłoni przed wejściem do każdego budynku placówki z wykorzystaniem dostępnego płynu w dozowniku.

 1. Upewnienie się, że pracownicy, dostawy i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 2. Umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 3. Wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce.
 4. Zwracanie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
 5. Dołożenie wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
 1. Promowanie pracy zdalnej wśród osób, które ze względu na zakres swoich obowiązków mogą bez przeszkód wykonywać ją w domu.
 2. Posiadanie na twarzy maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone!
 3. Zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym projekcji filmów oraz organizowania koncertów, przedstawień i wernisaży.
 4. W przypadku kataru, stanu podgorączkowego i objawów przeziębienia konieczny jest kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub wizyta alboteleporada z lekarzem pierwszego kontaktu.
 5. W placówce obowiązują wydane zarządzeniem dyrektora zakładu i schroniska procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, związane z przestrzeganiem przez pracowników reżimu sanitarnego w miejscu pracy, przestrzeganiem zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki) w kontakcie z osobami z zewnątrz, niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania placówki (listonosz, dostawcy, informatycy, technicy, inni kontrahenci etc.).

Informacja o zasadach postępowania z paczkami oraz z korespondencją listowną

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w placówce w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19, do odwołania paczki oraz korespondencja listowna przychodzące do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

Scroll to Top