Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

W kwietniu 2023 do naszej szkoły został dostarczony sprzęt zakupiony dzięki otrzymanemu  wsparciu finansowemu z rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Celem tego programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.  Kreatywne myślenie oraz obsługa nowoczesnych narzędzi to w XXI wieku podstawowe umiejętności decydujące o rozwoju osobistym, cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny powodują to, że musimy wyposażyć dzieci  i młodzież w odpowiednie umiejętności oraz aby nauczyły się kreatywnie myśleć. Laboratoria Przyszłości to nie tylko uatrakcyjnienie lekcji ale też wzmocnienie procesu zdobywania i poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, to atrakcyjne zajęcia lekcyjne, to rozwijanie swoich zainteresowań i to nie tylko na lekcjach, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Nasza szkoła otrzymała w ramach programu Laboratorium Przyszłości wsparcie finansowe w wysokości 30 tyś zł

Zakupione wyposażenie w ramach Programu Laboratoria Przyszłości:

 1. Drukarka 3D z pakietem dydaktycznym
 2. Zestaw do programowania mini kontrolerów
 3. Laptop
 4. Stacja lutownicza
 5. Aparat fotograficzny
 6. Statywy do aparatu i kamery
 7. Filamenty
 8. Mikrofon kierunkowy
 9. Mikroporty z akcesoriami
 10. Zestaw oświetleniowy
 11. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
 12. Zestawy edukacyjne LEGO

     Ww. wyposażenie wykorzystane zostanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przy użyciu najnowszych technologii w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz doposażenia i unowocześnienia bazy szkolnej. Efekty pracy ze sprzętem zakupionym w ramach programu będzie można zobaczyć  stronie placówki.

Scroll to Top