Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Zarządzenie Nr22 /2022 Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Zarządzenie Nr22 /2022 Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy z dnia 23.03.2022 r. w sprawie świadczeń socjalnych dla uprawnionych osób

Scroll to Top