Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

NASZA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE ŚWIDNICY

Kilka tygodni temu wspólnie z pracownikiem ochrony naszej placówki Panem Tomaszem I. nawiązaliśmy współpracę z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy.

Pan Tomasz z własnej inicjatywy i we współpracy z wychowawcami grupy hostelowej zorganizował spotkanie z szefową tej organizacji. Omówiliśmy zasady współpracy oraz przedstawiliśmy nasze możliwości. 24 lutego zostaliśmy poproszeni o współpracę przy pracach gospodarczych, natomiast na 6 marca zaplanowany został wyjazd z wychowankami grupy hostelowej do Wrocławia.

Świdnickie Centrum pozyskało książki z biblioteki likwidowanej szkoły średniej. Nasze zadanie polegało na uporządkowaniu, spakowaniu oraz przewiezieniu księgozbioru do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Wychowankowie grupy hostelowej poświęcili swój wolny czas (sobota), wzorowo wykonali zadanie i pod opieką wychowawców przetransportowali księgozbiór z Wrocławia do Świdnicy.

Za pomoc otrzymaliśmy podziękowanie od Pani Magdy – szefowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy.

Scroll to Top