Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Konkurs Znajomości Regulaminu Wychowanka

W dniu 11.06.2021 roku odbyła się kolejna edycja Konkursu Znajomości Wychowanka ZPiSdN w Świdnicy. Wychowankowie od ponad miesiąca przygotowywali się do rywalizacji, która odbywała się w dwóch etapach: fazie grupowej i fazie indywidualnej. Celem cyklu imprez jest wyrobienie wśród nieletnich świadomego przestrzegania norm społecznych i zasad prawnych, w tym regulaminów placówki. Wychowankowie przygotowali się jak zwykle celująco. W rywalizacji grupowej zwyciężyła jednak grupa III zakładu, a w rywalizacji indywidualnej najlepszy okazał się być wychowanek Rafał S.

Podczas rywalizacji nasi podopieczni zaprezentowali duże zainteresowanie i wiedzę, wykazując się nieprzeciętną znajomością obowiązującego ich regulaminu. Dla zwycięzców Pani Dyrektor – Dorota Wójcik ufundowała atrakcyjne upominki. 

Scroll to Top