Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

AKCJA CHARYTATYWNA DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W ŚWIDNICY „POLA NADZIEI”

Wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy stworzyli prace plastyczne żonkili, z pojedynczych prac powstały większe, kwieciste plakaty. Zdjęcia prac zostały przekazane Hospicjum co miało na celu zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym w wyniku nieuleczalnej choroby nowotworowej oraz ich rodzinom.

Dodatkowo, wychowankowie przekazali własnoręcznie wykonane prace (obrazy wykonane poprzez ozdobne wypalanie wzorów i napisów w drewnie) na rzecz internetowej licytacji Hospicjum.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Świdnicy przesłało serdeczne podziękowania wszystkim chłopcom zaangażowanym w akcję „Pola Nadziei”.

Scroll to Top