Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Teatr

Grudzień to miesiąc w którym wszyscy szczególną uwagę zwracają na problem narkomani, uzależnień oraz epidemii AIDS. Również i my w hostelu zajęliśmy się tymi sprawami. Wiele zajęć w tym miesiącu poświęconych było wszelkim uzależnieniom, konsekwencjom z tego wynikającym. Mówiliśmy również o AIDS, o losie ludzi z tą chorobą.

11 grudnia 2019 roku wyjechaliśmy, Patryk B., Patryk H. I Ery G. – wychowankowie hostelu, z naszymi opiekunami, wychowawcą Arkadiuszem N. oraz pedagogiem Gracjanem K. do Wrocławia. W Teatrze Polskim na Scenie Na Świebodzkim odbył się spektakl XERO 24. Tematem przedstawienia było uzależnienie młodego człowieka od dopalaczy. Mieliśmy możliwość obejrzenia „na żywo” aktorów. Doskonała oprawa muzyczna i scenografia oraz niezwykła gra aktorska spowodowała, że problem sięgania po dopalacze, a więcej uzależnienia od tych środków głęboko nas poruszył. Doszliśmy do wniosku, że w całym spektaklu nie było nic sztucznego, ani patetycznego. Samo życie. Stwierdziliśmy, że niektóre sytuacje znamy ze swojego życia. Sami z nimi mieliśmy do czynienia. By należeć do jakiejś grupy skłonni byliśmy czasami sięgać po takie środki. Dopiero, gdy człowiek jest czysty, to wtedy dostrzega tak oczywiste sytuacje. Nie ma ukrywać część tego przedstawienia było o nas samych. To była dobra lekcja.

Scroll to Top