Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Zamówienia Publiczne

02.03.23 Platforma zakupową

25.11.21 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby ZPiSdN wg normy PN-67 c-96024:2011 P w sezonie grzewczym 2021/2022.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284341/01

Strona prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0859ae55-4de4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Szczegóły ogłoszenia i Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0859ae55-4de4-11ec-8c2d-66c2f1230e9chttps://www.nbip.pl/zpisdn/?n_id=63&id=141

24.11.21 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy na sezon 2021/2022.

19.11.21 Informacja o wyniku postępowania w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w sezonie grzewczym 2021/2022.

Informacja o wyniku postępowania – przetrag na dostawę oleju opałowego (nbip.pl)

28.10.21 Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2021/2022″ wg normy PN-67 c-96024:2011 P 

Link do strony przetargu

https://www.nbip.pl/zpisdn/?n_id=56&id=133

26.03.21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W postępowaniu z dnia 16 marca 2021 roku o udzielenie zamówienia dostawy warzyw i owoców w trybie przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 130 OOO zł netto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W postępowaniu z dnia 16 marca 2021 roku o udzielenie zamówienia dostawy warzyw i owoców w trybie przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 130 OOO zł netto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu udzielnie zamówienia publicznego dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez Dostawcę: P.P.H.U. ,,M&J” Sp. j. Z Jadczak, G. Maciejewska, ul. Kasztanowa 5, 58-100 Świdnica. Ww. Dostawca złożył ofertę z najniższą ceną.

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r.

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r. 
 

Formularz ofertowy można pobrać poniżej

Pobierz formularz

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r.

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r.
 

Formularz ofertowy można pobrać poniżej

Pobierz formularz

16.03.2021 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

Zobacz plan

12.10.20  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 09.10.2020 r.

08.10.20  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY w sezonie grzewczym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

06.10.20 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich: Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Pobierz ogłoszenie

Pobierz specyfikację

Pobierz poprawioną specyfukację

Scroll to Top