„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Zamówienia Publiczne

26.03.21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W postępowaniu z dnia 16 marca 2021 roku o udzielenie zamówienia dostawy warzyw i owoców w trybie przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 130 OOO zł netto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r.

17.03.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 25.03.2021 r.

16.03.2021 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

12.10.20  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 09.10.2020 r.

08.10.20  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY w sezonie grzewczym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Kontakt

ZPiSdN w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Sprzymierzeńców 1-2

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy
mgr Dorota Wójcik

tel. 74 850 36 50
fax: 74 852 54 53

Wszystkie rozmowy są nagrywane.

sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl