„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Konkurs Razem bezpieczniej

XXI finał wojewódzki edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej”

26 listopada 2019 roku w Świdnicy, odbył się XXI finał wojewódzki edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej”.

Wzięła w nim udział młodzież należąca do Ochotniczych Hufców Pracy. W konkursie udział wzięło 8 drużyn, m.in. z Bielawy, Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Ziębic i dwie drużyny ze Świdnicy. Konkurs składał się z dwóch części. I część pisemna zawierała zadania testowe, dotyczące policji i bezpieczeństwa. II część to część praktyczna. Młodzi ludzie musieli wytężyć wzrok w zadaniach na spostrzegawczość i wykazać się kreatywnością. Przygotowali ulotkę o bezpieczeństwie dedykowaną seniorom.

Zwycięzcą XXI edycji konkursu wiedzy o Policji – „Razem bezpieczniej” okazała się drużyna OHP ze Świdnicy. W skład tej drużyny wchodził m.in. wychowanek grupy hostelowej Eryk G.. Jest on uczniem I klasy Branżowej Szkoły I stopnia. Z wielkim zaangażowaniem podszedł do zadania wyznaczonego przez opiekunów z OHP. Spisał się bardzo dobrze i był podporą zespołu ze swojej szkoły. To między innymi dzięki niemu i jego wiedzy drużyna zajęła I miejsce i otrzymała bardzo atrakcyjne nagrody.

BRAWO ERYK !!!!