„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Szkoły

 

Szkoły

W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
i Szkoła Branżowa I Stopnia.

 

Szkoły te działają na ogólnych zasadach obowiązujących w polskim szkolnictwie, realizując programy nauczania odpowiednie dla tego typu szkół.
Atutami szkół działających w placówce są:  dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nauczany język obcy – angielski, biblioteka  oraz blok sportowy , w którego skład wchodzą siłownia, sala gimnastyczna, boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz siłownia na wolnym powietrzu.

Kadra pedagogiczna szkoły składa się z dyrektora szkół,  6 nauczycieli szkolnych i 4 nauczycieli zawodu, posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.  Nauczyciele stosują dynamiczne programy nauczania dostosowane do zmieniających się potrzeb wychowanków, wykorzystując między innymi oprogramowania komputerowe.

Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach  8:00 – 14:30 we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt. Wychowankowie uczą się wg. ustalonego planu lekcji z podziałem na zmiany – szkoła / warsztaty.

Metody nauczania są różnicowane i dostosowywane do indywidualnych możliwości wychowanka.  Chłopcy mają możliwość korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych.
Oprócz działalności dydaktyczno – wychowawczej w trakcie roku szkolnego organizowane są liczne przedmiotowe konkursy, wyjazdy do kina, teatru, zawody sportowe oraz wycieczki programowe.

Chcemy, aby w naszej szkole uczniowie:

  • Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.
  • Znali i respektowali normy moralne.
  • Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości, jakie niesie środowisko otwarte.
  • Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.
  • Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami. Czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.

Nasza Szkoła