„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Program DLA CIEBIE, DLA MNIE

Program „DLA CIEBIE, DLA MNIE”

Wychowankowie grupy hostelowej, 10 listopada 2018 roku, wspólnie w psychologiem panem Ryszardem W. oraz wychowawcą Arkadiuszem T. wyjechali do Świebodzic do Domu Pomocy Społecznej, aby pomóc w jesiennych porządkach, spotkać się z podopiecznymi sióstr zakonnych oraz wspólnie z nimi uczestniczyć w zajęciach na terenie DPS-u.

Każdy wyjazd oraz spotkanie z osobami niepełnosprawnymi porusza u chłopców niezwykłe pokłady chęci niesienia pomocy, zrozumienia, współczucia oraz nie użalania się nad swoim losem. Po powrocie do hostelu jeszcze przez kilka dni dzielą się swoimi wrażeniami oraz odczuciami po wizytach u zaprzyjaźnionych dzieci. Oczywiście twierdzą oni, że takie wizyty się nie powinny kończyć i już snują plany kiedy znów będą mogli pojechać do DPS-u.

Siostry nie mogły się nachwalić naszych chłopców. Zarówno Patryk H. jak i Eryk G. zasłużyli sobie na wyjątkowe podziękowania za pracowitość, otwartość, zrozumienie. Opiekunowie byli i są bardzo dumni z postawy obu chłopców.