„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”