„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Obchody Dnia Niepodległości

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

My, wychowankowie hostelu, 11 LISTOPADA 2018 ROKU, uczestniczyliśmy w obchodach 100 lecia odzyskania niepodległości. Wraz z nauczycielami ze swoich macierzystych szkół oraz z wychowawcą grupy hostelowej Arkadiuszem T. uczestniczyliśmy w uroczystościach na terenie Świdnicy.

Byliśmy na mszy świętej, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem na placu Grunwaldzkim a następnie przeszliśmy ulicami miasta wraz z innymi. Byliśmy świadkami składania kwiatów i wieńców pod pomnikiem przez włodarzy Świdnicy, z uwagą wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień, sami też składaliśmy kwiaty, jako delegacje szkół do których chodzimy. Potem przeszliśmy w pochodzie ulicami Świdnicy. W ten sposób uczciliśmy 100 lecie Niepodległej.