„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza za rok 2021

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2021 r.

Kontrola zarządcza za rok 2020

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZPiSdN w Świdnicy za rok 2020
Raport z zarządzania ryzykiem za I kwartał 2020 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za II kwartał 2020 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za III kwartał 2020 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za IV kwartał 2020 r.

Kontrola zarządcza za rok 2019

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZPiSdN w Świdnicy za rok 2019
Raport z zarządzania ryzykiem za I kwartał 2019 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za II kwartał 2019 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za III kwartał 2019 r.

Kontrola zarządcza za rok 2018

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZPiSdN w Świdnicy za rok 2018
Raport z zarządzania ryzykiem za I kwartał 2018 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za II kwartał 2018 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za III kwartał 2018 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za IV kwartał 2018 r.

Kontrola zarządcza za rok 2017

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2017 r.
Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy za I kwartał 2017
Raport z zarządzania ryzykiem za II kwartał 2017 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za III kwartał 2017 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za IV kwartał 2017 r.

Kontrola zarządcza za rok 2016

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2016
Raport z zarządzania ryzykiem za I kwartał 2016 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za III kwartał 2016 r.
Raport z zarządzania ryzykiem za IV kwartał 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZPiSdN w Świdnicy za rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Kontrola zarządcza za rok 2015

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2015
Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy za I kwartał 2015 r.
Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy za II kwartał 2015 r.
Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy za III kwartał 2015 r.
Kwestionariusz samooceny – 2015 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2015.
Rejestr zbiorów

Kontrola zarządcza za rok 2014

Plan działalności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2014
Monitoring planu działalności na rok 2014 – I półrocze
Monitoring planu działalności na rok 2014 – II półrocze
Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Kontrola zarządcza za rok 2013

Plan kontroli zarządczej 2013.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.
Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2013.
Samoocena za rok 2013.

Kontrola zarządcza za rok 2012

Plan kontroli zarządczej na rok 2012.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.
Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2012.
Samoocena za rok 2012.

Kontrola zarządcza za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.
Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2011.

Kontakt

ZPiSdN w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Sprzymierzeńców 1-2

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy
mgr Dorota Wójcik

tel. 74 850 36 50
fax: 74 852 54 53

Wszystkie rozmowy są nagrywane.

sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl