„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Flaga

Konkurs

 

Zrób Ładna Pracę Kolego, Byś Był Dumny Z Tego

Konkurs plastyczny z okazji 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości

 

R E G U L A M I N

KONKURSU DLA WYCHOWANKÓW  ZP i SdN

 

1.Temat pracy: Wykonanie projektu  muralu  który  wykonanie zostanie w naszej placówce.

  1. Zadanie: Wykonanie pracy plastycznej.

 3.Zasady udziału w konkursie:

  • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie autorskich prac zgodnych z tematyką konkursu.
  • Technika – rysunek, grafika .
  • W konkursie biorą udział tylko prace wykonane samodzielnie, będące wynikiem pracy twórczej autora, do których prawa nie są niczym ograniczone.

Uczestnicy:

Młodzież ZP i SdN w Świdnicy.

  1. Ocena:
  • Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
  1. Terminy:

Zgłoszenie prac  w konkursie do 25.09 2018 r.

  1. Finał:

Projekt, który   wygra w konkursie  zostanie wykonany jako mural w naszej placówce.

  1. Nagrody:

Wszystkie prace zostaną ocenione  a wykonawcy najlepszych prac w kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Przewidziane są również wyróżnienia.

  1. Wystawa

Wykonane prace  zostaną wystawione w holu ZP w Świdnicy.