„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Internat

  “Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.” Enniusz  

Internat odgrywa wiodącą rolę w resocjalizacji wychowanków i pełni ważną rolę w ich życiu, gdyż spędzają tam oni większość czasu podczas swojego pobytu w zakładzie. Internat ma  zapewnić chłopcom poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, akceptacji i współpracy koleżeńskiej. Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany resocjalizacji opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.

Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca-patron. Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze.   W każdej z grup wychowawczych pracuje czterech stałych wychowawców. Każda grupa funkcjonuje w oparciu o plan pracy wychowawczej, uwzględniający możliwości i potrzeby wychowanków. W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

Organizacja życia w internacie jest uregulowana:

1/ rozkładem dnia,

2/ tygodniowym rozkładem zajęć.

Zadaniem internatu jest: zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych; praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna, działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.

W internacie wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania mając do wyboru następujące zajęcia:

artystyczne: zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, rękodzieło artystyczne, modelarstwo, kulturalne: wyjścia i wyjazdy do kina oraz spektakle teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, turystyczne: wycieczki piesze, rowerowe i wyjazdowe, sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa i koszykowa, tenis stołowy i tenis ziemny, zajęcia komputerowe.

Wychowankowie przebywający w placówce mają do dyspozycji bogatą bazę rekreacyjno-sportową w skład, której wchodzą sala gimnastyczna, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna,  zespół boisk / sztuczna nawierzchnia / do gier zespołowych / oraz sale bilardowe. O wystrój i modernizacje działu oraz zaplecza sportowego i rekreacyjnego dbają sami wychowankowie w ramach zajęć warsztatowych i porządkowych. Sprawia to, że nasi podopieczni uczą się doceniać warunki stworzone dla nich w placówce i poznają znaczenie wkładu własnego w polepszenie standardów, w których przyjdzie im żyć.

 

Nasz Internat