„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Informacje

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MIESIĄCU MARCU 2021 R

Warunek konieczny: podanie numeru rachunku bankowego

 

Druki do pobrania:

Druk 1. zarządzenie dyrektora z dnia 12.03.2021 r.

Druk 2druk wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego

Druk 3. wzór wypełnionego wniosku o przyznaniu świadczenia socjalnego

Druk 4. druk wniosku o przekazywanie świadczeń socjalnych przelewem

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.03.2021 r.

Druki można pobrać poniżej