„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Świdnica 2020-03-26

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W postępowaniu z dnia 16 marca 2021 roku o udzielenie zamówienia dostawy warzyw i owoców w trybie przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 130 OOO zł netto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu udzielnie zamówienia publicznego dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez Dostawcę: P.P.H.U. ,,M&J” Sp. j. Z Jadczak, G. Maciejewska, ul. Kasztanowa 5, 58-100 Świdnica. Ww. Dostawca złożył ofertę z najniższą ceną.