Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Dla pracowników

Logowanie do dziennika szkolnego

Etyka i antykorupcja dla Zakładów Poprawczych i Schronisk Dla Nieletnich

 1. Sposoby zgłaszania informacji o zagrożeniach korupcyjnych:

 W miejscu pracy:

Do Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

Poza miejscem pracy:

Ministerstwo Sprawiedliwości

 • pocztą elektroniczną na adres  antykorupcja@ms.gov.pl,
 • przesyłką pocztową na adres:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa z dopiskiem „Antykorupcja”,
 • osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w formie pisemnej z dopiskiem „Antykorupcja”.

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 • e-mail: sygnal@cba.gov.pl,
 • 800 808 808,
 • zgłoś korupcję osobiście: Delegatura CBA we Wrocławiu ul. Henryka Hipolita Rodakowskiego 6,
 • przesyłką pocztową na adres: Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa.

Policja

 • na stronie http://www.policja.pl/ – Zgłoś korupcję! znajdują się adresy i numery telefonów najbliższych miejscowo jednostek policji.
 1. Poradniki 
 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników (opracowane przez CBA); załączony pdf
 • Konflikt interesów, czym jest i jak go unikać – poradnik dla pracowników administracji rządowej (opracowany przez koordynatorów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji); załączony pdf
 • Konflikt interesów w zamówieniach publicznych – praktyczny poradnik (opracowany przez UZP); załączony pdf
 • Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych (opracowane przez CBA); załączony pdf
 • Netykieta (opracowany przez doradcę etycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości); załączony pdf
 1. Szkolenia:1. Na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ istnieje możliwość odbycia szkolenia, które zostało udostępnione na platformie e-learningowej przygotowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 2. Na stronie https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/nowe-kursy-elearningowe-na-platformie-kprm-1/ istnieje możliwość odbycia szkolenia z zakresu etyki i uczciwości, które zostało przygotowane i udostępnione przez Szefa Służby Cywilnej.

 

 1. Strony internetowe:

http://www.antykorupcja.gov.pl/

Witryna zawiera informacje obejmujące m.in.:

 • bieżące doniesienia medialne na temat korupcji i jej przeciwdziałania,
 • analizy i raporty,
 • wyniki badań społecznych,
 • informacje na temat podejmowanych inicjatyw obywatelskich,
 • istotne informacje prawne,
 • informacje dotyczące działalności polskich i zagranicznych instytucji rządowych i pozarządowych, zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji.

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/etyka-w-urzedzie

Witryna zawiera aktualne informacje związane z etyką, obejmuje m.in.:

 • przepisy,
 • wskazówki,
 • zalecenia,
 • ogólne informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania.
Scroll to Top