„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Charakterystyka zakładu i schroniska

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Page Header” _builder_version=”4.4.6″ background_color=”#555edf” background_image=”https://swidnica.zpisdn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/background-texture.jpg” background_blend=”multiply” custom_padding=”40px|0px|40px|0px|false|false” animation_style=”zoom” animation_intensity_zoom=”4%”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_blend=”multiply” custom_padding=”27px|0px|0|0px|false|false” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”3%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#ffffff” header_font=”Montserrat|700||on|||||dotted” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”45px” header_line_height=”1.3em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”|||” animation_style=”fade” hover_enabled=”0″ header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”40px” header_font_size_last_edited=”on|phone” border_color_all=”#333″ locked=”off”]

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU I SCHORNISKA

[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#ffffff” divider_weight=”6px” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.4.6″ max_width=”120px” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ background_color=”#ffffff” custom_padding=”115px|0px|153px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”27px|0px|124px|0px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font_size=”16px” hover_enabled=”0″]

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy

jest placówką, która stanowi połączenie w ramach jednego podmiotu dwóch instytucji tj. schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego.

Zgodnie z przepisami zakłady poprawcze dzielą się na:

 

– resocjalizacyjne typu: otwartego – młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, półotwarte, zamknięte, o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

– resocjalizacyjno-rewalidacyjne,

– resocjalizacyjno-terapeutyczne,

zaś schroniska dla nieletnich dzielą się na placówki:

– zwykłe,

– interwencyjne.

Szczegółowe przepisy i uwarunkowania pozwalają na konkretne określenie, do jakiego typu zakładu lub schroniska nieletni będzie skierowany.

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy jest placówką dla chłopców i funkcjonuje jako zakład poprawczy o charakterze półotwartym (z limitem 30 miejsc) i schronisko dla nieletnich o charakterze zwykłym (z limitem 10 miejsc). W placówce naszej liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym nie powinna przekraczać 10. Do Zakładu i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy przyjmowani są nieletni, którzy ukończyli 13 lat i mogą tam przebywać do momentu ukończenia przez nich 21 roku życia, jeżeli po ukończeniu 17 roku życia nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności.

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy to placówka resocjalizacyjna, która pełni w założeniu kilka różnych funkcji, a to:

– wychowawczo-resocjalizacyjną,

– opiekuńczą

– socjalno-bytową,

– ekonomiczną,

– gospodarczą,

– izolacyjną.

 

Głównym celem i zadaniem zakładu poprawczego jest resocjalizacja (szeroko rozumiane wychowanie) nieletnich, zakładająca zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniającym im prawidłowy rozwój osobowości, jak również kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych,powszechnych zasad współżycia społecznego. Zadania te realizowane są poprzez następujące działania wychowawcze:

  • nauczanie,
  • wychowanie,
  • przygotowanie do zawodu,
  • organizacja wolnego czasu,

 

Oprócz wyżej wymienionych zakład poprawczy realizuje następujące cele szczegółowe:

  • eliminacja czynników wywołujących zaburzone stany osobowości,
  • kształtowanie odpowiednich stanów osobowości poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami,
  • utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji,
  • inspirowanie jednostek do samowychowania.

 

Wychowankowie zakładu poprawczego realizują wyznaczone zadania w opracowanym dla każdego z nich Indywidualnym Planie Resocjalizacji oraz są przygotowywani do opuszczenia placówki poprzez realizację założeń w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, który ma za zadanie pomóc chłopcom w zagospodarowaniu, znalezieniu mieszkania, pracy itp.

Schronisko dla Nieletnich to placówka opieki całkowitej, podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (tzn. zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Do schroniska kierowani sąnieletni podejrzanio popełnienie czynów karalnych lub przestępstwa, a okoliczności i charakter popełnionych czynów, stopień demoralizacji nieletnich i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za ewentualnym umieszczeniem w zakładzie poprawczym. W schronisku dla nieletnich prowadzi się oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu resocjalizacji.

Szczegółowa diagnostyka wychowanka pod kątem jego możliwości, umiejętności, potrzeb, deficytów fizycznych i intelektualnych, stopnia realizacji obowiązku szkolnego oraz warunków materialnych, bytowych i umiejętności społeczno-wychowawczych środowiska rodzinnego pozwala na określenie jego predyspozycji i nastawienia do zmiany w postrzeganiu otaczającego świata, a przede wszystkim umożliwia określenie konkretnych kierunków i zadań w pracy z nieletnim.

 

W skład Zakładu i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy wchodzą podstawowe elementy składowe niezbędne w sprawnym funkcjonowaniu placówki :

internat – zapewniający odpowiednie warunki bytowe nieletnim oraz prowadzący wychowanie resocjalizujące;

szkoła lub szkoły – prowadzące kształcenie i nauczanie nieletnich na poziomie podstawowym i zawodowym (szkoła branżowa);

warsztaty szkolne – prowadzące przeszkolenia i kształcenie zawodowe nieletnich w wybranych specjalnościach;

 

zespoły: diagnostyczny i diagnostyczno-korekcyjny – psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni prowadzący specjalistyczne zajęcia, wywiady z nieletnimi i opiniujący stan fizyczny oraz psychiczno-intelektualny wychowanków.

 

Aby móc prawidłowo realizować zadania placówka posiada : pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne, pomieszczenia do zajęć edukacyjnych (pracownie przedmiotowe) z zapleczem na środki dydaktyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunków prowadzonego szkolenia zawodowego, gabinet pielęgniarski i lekarski i oraz izbę chorych, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, izby przejściowe i izolacyjne, pomieszczenia przeznaczone na hostel, tereny i urządzenia do zajęć rekreacyjnych i sportowych.

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]