„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”
Certyfikat

Certyfikat Ukończenia Kursu

Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy ukończyli teoretyczne szkolenie z zakresu podstawowego kursu PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO.