Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Spotkanie z ratownikami medycznymi w ramach programu „Bezpieczni dla siebie – bezpieczni dla innych”

Spotkanie z ratownikami medycznymi w ramach programu

„Bezpieczni dla siebie – bezpieczni dla innych”

W dniu 29.05.2021 roku zorganizowane zostało spotkanie wychowanków placówki z pracownicami Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu na temat epidemii Covid-19 jak pracy oddziału covidowego w czasie walki z wirusem. Zaproszone ratowniczki zaprezentowały specjalistyczny sprzęt, w których pracownicy medyczni opiekowali się chorymi na Covid-19 oraz w formie prezentacji multimedialnej przybliżyły wychowankom zagrożenia i problemy występujące podczas pracy z zakażonymi. Podopieczni placówki mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym ratowniczkom jak również mogli obejrzeć i przymierzyć ubrania ochronne pracowników medycznych i tym samym przekonać się w jakich warunkach prowadzona była w szpitalu pomoc chorym na Covid-19. Prelekcja wykonana była w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczni dla siebie – bezpieczni dla innych”, którego moduł edukacyjny przewiduje spotkania ze specjalistami w zakresie walki z chorobami zakaźnymi i innymi czynnikami chorobotwórczymi. Prelegentki przybliżyły obecnym ponadto wiedzę w zakresie chorób zakaźnych, ich profilaktyki oraz na temat szczepień przeciw Covid-19.

Zajęcia spotkały się z dużym zaciekawieniem ze strony naszych wychowanków jak i obecnych w tym czasie pracowników. Jednym z jego efektów było zwiększenie zainteresowania naszych podopiecznych możliwością zaszczepienia się przeciw Covid-19  w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Scroll to Top