Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Aktywny w społeczności lokalnej”- program wolontariatu.

Pracownicy naszej placówki służą swoją pomocą i wiedzą w lokalnej społeczności. Wśród wielu form aktywności angażują się również w prowadzenie zajęć w szkołach. W październiku tego roku Pan Gracjan Kozakiewicz oraz Pan Arkadiusz Twaróg przeprowadzili prelekcję w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych. W listopadzie Pan Mariusz Sawko przeprowadził warsztaty-na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją rówieśniczą oraz w jaki sposób zapobiegać uzależnieniom- z młodzieżą w szkole w Wałbrzychu. Współpraca ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem i sprawia każdej ze stron dużo satysfakcji.

Scroll to Top