Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020 R

Warunek konieczny: podanie numeru rachunku bankowego

Druki do pobrania:

Druk 1. zarządzenie dyrektora z dnia 10.11.2020 r.

Druk 2. druk wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego

Druk 3. wzór wypełnionego wniosku dodatkowy wniosek o przekazywaniu świadczeń poleceniem przelewu

Druk 4. druk wniosku o przekazywanie świadczeń socjalnych przelewem

Druk 5. druk wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 04.12.2020 r.

Druki można pobrać poniżej

Scroll to Top