Zgoda Rodziców

Zgoda wychowanka na udostępnianie wizerunku

Zgoda rodzica na udostępnianie wizerunku dziecka