Zaproszenie Do Współpracy

14.11.18 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszam
do złożenia oferty na ich realizację.

29.10.2018 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I DROBIU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy mięsa wieprzowego i drobiu do naszej
placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym
oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

29.10.2018 DOSTAWA NABIAŁU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY NABIAŁU do naszej placówki. W związku
z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie
swojej propozycji cenowej.

23.10.2018 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW XI.2018-V.2019

 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy warzyw i owoców do naszej placówki.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz
o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

01.10.2018 DOSTAWA PIECZYWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY PIECZYWA do naszej placówki.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym
oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

14.09.2018  REMONT – WYMIANA OKIEN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

28.08.2018 DOSTAWA WĘDLIN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,
że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY WĘDLIN do naszej placówki. W związku z powyższym
zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

23.08.2018  REMONT POSADZKI I PIWNIC W BUDYNKU KUCHNI na terenie ZPiSdN  

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku
z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia
oferty na ich realizację.