Zaproszenie Do Współpracy

 

30.07.2019 WYKONANIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO W BUDYNKACH

 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2,
informuje,że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

30.07.2019 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW

 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację. 

 19.07.2019 WYKONANIE SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

23.05.19 WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO WRAZ Z PODEJŚCIAMI W BUDYNKU

INTERNATU ZPISDN W ŚWIDNICY

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

21.05.19 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje,
że szuka dostawcy warzyw i owoców do naszej placówki. W związku z powyższym
zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie
swojej propozycji cenowej.

16.05.19 PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że
 zamierza zlecić do wykonania prace polegające na przycince drzew
i krzewów na terenie zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do
przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na
ich realizację.

30.04.19 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKÓW NA TERENIE ZAKŁADU
POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.
18.04.2019 DOSTAWA CHEMII

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że chce nawiązać
współpracę w kwestii dostawy chemii przemysłowej,  chemii gospodarczej i sprzętu do sprzątania. W związku
z powyższym zapraszamdo zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie

swojej propozycji cenowej.

 

16.04.2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, SYPKICH I KONSERW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy artykułów spożywczych. W związku
z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz
o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

21.03.2019 OGRODZENIE TERENÓW WARSZTATÓW ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH,
Z SIATKI POWLEKANEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZAJACYMI – CZĘŚĆ LEWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku
z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia
oferty na ich realizację.

 

WYMIANA KRAT W BUDYNKU WARSZTATOWYM

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.  

WYKONANIE SZEREGU PRAC REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH ZAKŁADU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

14.11.2018 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszam
do złożenia oferty na ich realizację.

29.10.2018 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I DROBIU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy mięsa wieprzowego i drobiu do naszej
placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym
oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

29.10.2018 DOSTAWA NABIAŁU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY NABIAŁU do naszej placówki. W związku
z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie
swojej propozycji cenowej.

23.10.2018 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW XI.2018-V.2019

 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy warzyw i owoców do naszej placówki.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz
o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

01.10.2018 DOSTAWA PIECZYWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY PIECZYWA do naszej placówki.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym
oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

14.09.2018  REMONT – WYMIANA OKIEN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

28.08.2018 DOSTAWA WĘDLIN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,
że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY WĘDLIN do naszej placówki. W związku z powyższym
zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

23.08.2018 REMONT POSADZKI I PIWNIC W BUDYNKU KUCHNI na terenie ZPiSdN  

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku
z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia
oferty na ich realizację.