Zamównienia Publiczne

07. 10. 18 Przetarg nieograniczony – dostawa  oleju opałowego 2018 
na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH
W ŚWIDNICY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

09. 10. 17 Dostawa  oleju opałowego lekkiego  L-1 do kotłów CO na potrzeby
ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy