Zamównienia Publiczne

19.12.19  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

21.11.19 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 540251074-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Świdnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620921-N-2019
Data: 2019-11-18

18.11.19 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Przetarg nieograniczony – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO KOTŁÓW CO NA POTRZEBY ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

07. 10. 18 Przetarg nieograniczony – dostawa  oleju opałowego 2018 na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

09. 10. 17 Dostawa  oleju opałowego lekkiego  L-1 do kotłów CO na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy