Zamównienia Publiczne

31.10.2020 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021″ prowadzanym przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

19.10.20 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 19.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Poprawczym  i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021”. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 308 000 zł brutto.

12.10.20  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 09.10.2020 r.

 

 

08.10.20  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY w sezonie grzewczym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy