23.05.19 WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO WRAZ Z PODEJŚCIAMI W BUDYNKU
INTERNATU ZPISDN W ŚWIDNICY

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie roboty budowlanej – Wymiana
pionu kanalizacyjnego wraz z podejściami w budynku internatu ZPiSdN w Świdnicy.

Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem
Administracyjno – Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej