30.07.2019 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku
z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia
oferty na ich realizację.

 

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie roboty budowlanej:
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW ZPiSdN W ŚWIDNICY / 8szt. /

Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno –
Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej