WYKONANIE SZEREGU PRAC REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH ZAKŁADU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.  

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie remontu łazienki – naprawa posadzki w budynku
internatu ZPiSdN. Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem
Administracyjno – Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Formularze ofertowe można pobrać poniżej