19.07.2019 WYKONANIE SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie prac:
WYKONANIE SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W ZPiSdN w ŚWIDNICY ul. Sprzymierzeńców 1-2

Omówienie zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno – Gospodarczym
Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej