30.07.2019 WYKONANIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO W BUDYNKACH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu.
W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem
prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie roboty budowlanej: WYKONANIE PRZEGLĄDU
PIĘCIOLETNIEGO W BUDYNKACH  ZPiSdN W ŚWIDNICY.

Omówienie zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno – Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką,
tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej