Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13;14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnichprzy ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1- 2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia stosowanych odpowiedzi, jak również w celach statystycznych i archiwalnych. Dane w zakresie wizerunku (monitoring) ZP i SdN przetwarza w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnego minimum, w przypadku udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, udzielenia odpowiedzi w przypadku złożenia skargi lub zapytania w zakresie wskazanego przez Panią/Pana imienia i nazwiska, adresu korespondencji lub adresu mail.

W przypadku nadesłana przez Panią/Pana innych danych osobowych informuję, że będą one przetwarzane jedynie w celach dowodowych i archiwalnych.

 1. W przypadku udzielania odpowiedzi, tam gdzie jest to konieczne, ZP i SdN przetwarza szczególne kategorie danych osobowych.
 2. ZP i SdN nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych odbiorcom w myśl art. 13 ust. 1 lit. e
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do (2) organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez ZP i SdN przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów ZP i SdN o których mowa w pkt. 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
 7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane, od osoby której dane dotyczą.
 8. ZP i SdN nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 

Ciasteczka

zpisdn-swidnica.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu zpisdn-swidnica.pl, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.