Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnichprzy ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
 2.  

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
 4.  

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 6.  

 7. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego terminu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 8.  

 9. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10.  

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 12.  

 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.
 14.  

 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 16.  

 17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

Ciasteczka

zpisdn-swidnica.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu zpisdn-swidnica.pl, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.