14.09.2018  REMONT – WYMIANA OKIEN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica,
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania
się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

W załączeniu formularz ofertowy na REMONT OKIEN W BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWYM na terenie
ZPiSdN. Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno
– Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Formularz ofertowy można pobrać poniżej