Od września bieżącego roku szkolnego wychowankowie hostelu pod opieką wychowawcy realizują program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku Dla Zwierząt w Świdnicy. Wychowankowie zdobyli uprawnienia do bycia wolontariuszami. W trakcie swojego wolnego czasu wyjeżdżamy do schroniska i tam zajmujemy się pielęgnacją oraz opieką nad bezdomnymi psami i kotami. Eryk Grodź

Chłopcy sprzątają kojce zwierząt, uzupełniają karmę i wodę, bawią się z kotami i psami oraz samodzielnie wychodzą na spacery ze zwierzętami. Dzięki temu programowi staja się wrażliwsi na potrzeby innych istot,
są w stanie poświecić swój czas dla innych, poznają nowych ludzi, potrafią się podporządkować regulaminowi schroniska. Eryk Grodź