16.05.19 PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że
 zamierza zlecić do wykonania prace polegające na przycince drzew
i krzewów na terenie zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do
przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na
ich realizację.

W załączeniu formularz ofertowy na wykonanie usługi – Przycięcie drzew
i krzewów w obrębie linii ogrodzenia ochronnego na terenie
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich wraz z utylizacją
powstałej biomasy.


Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem
Administracyjno – Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
Formularz ofertowy można pobrać poniżej