30.04.19 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKÓW NA TERENIE ZAKŁADU
POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych
na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia
wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie roboty budowlanej – Przebudowa
nawierzchni drogi i chodników na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Świdnicy.

Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno –
Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej