11.09.19 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku  Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia  przez jednostki  organizacyjne lub osoby fizyczne.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


Formularz ofertowy można pobrać poniżej