Ogłoszenia

18.11.20 WYKONANIE SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu telewizji przemysłowej w naszej placówce. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 27.11.2020 r.

18.11.20 DOSTAWA NABIAŁU

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę nabiału do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 27.11.2020 r.

12.11.20 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych warsztatów szkolnych. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 19.11.2020r.

06.10.20 DOSTAWA WĘDLIN

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę wędlin do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 19.10.2020 r.

06.10.20 ZAKUP SERWERA KOMPUTEROWEGO

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na zakup serwera komputerowego z oprogramowaniem do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 19.10.2020r.

28.07.20 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 14.08.2020 r.

28.07.20 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych, sypkich, konserw mięsnychu do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 14.08.2020 r.

11.02.20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zakład Poprawczy    i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 1-2 ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

29.01.20 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszamy do złożenia oferty na ich realizację, na załączonym formularzu.