Ogłoszenia

28.07.20 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 14.08.2020 r.

28.07.20 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych, sypkich, konserw mięsnychu do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym i przedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 14.08.2020 r.

11.02.20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zakład Poprawczy    i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 1-2 ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

29.01.20 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszamy do złożenia oferty na ich realizację, na załączonym formularzu.

11.12.19 DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

11.12.19  DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

28.11.19 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 27.11.2019 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy”

 

25.11.19 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I DROBIU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy MIESA WIEPRZOWEGO I DROBIU, W związku z z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

20.11.19  DOSTAWA NABIAŁU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY NABIAŁU do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

11.10.19 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zakład Poprawczy    i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 1-2 ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych.

 

30.09.19 LAPTOPY W ILOŚCI 5 SZTUK Z OPROGRAMOWANIEM MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 PL

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy: LAPTOPY W ILOŚCI 5 SZTUK Z OPROGRAMOWANIEM MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 PL. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

30.09.19  DOSTAWA PIECZYWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY PIECZYWA do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

23.09.19 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia  przez jednostki  organizacyjne lub osoby fizyczne.

 

18.09.19 DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACJI

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania prac na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację w terminie do dnia 30.09.2019 do godz.10:00 . Proszę o złożenie oferty w pełnych złotych ( bez groszy).

 

13.09.2019 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW ZPiSdN W ŚWIDNICY / 7 szt./

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania  prac  na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację w terminie do dnia 26.09.2019 do godz.10:00 . Proszę o złożenie oferty w pełnych złotych ( bez groszy). 

 

11.09.19 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia  przez jednostki  organizacyjne lub osoby fizyczne.

 

10.09.2019 DOSTAWA WĘDLIN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, informuje, że, współpracę w kwestii DOSTAWY WĘDLIN do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

30.07.2019 WYKONANIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO W BUDYNKACH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, informuje,że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

30.07.2019 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WARSZTATÓW

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

19.07.2019 WYKONANIE SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

23.05.19 WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO WRAZ Z PODEJŚCIAMI W BUDYNKU INTERNATU ZPISDN W ŚWIDNICY

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

21.05.19 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że szuka dostawcy warzyw i owoców do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.
16.05.19 PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zlecić do wykonania prace polegające na przycince drzew i krzewów na terenie zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

30.04.19 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKÓW NA TERENIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

18.04.2019 DOSTAWA CHEMII

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy chemii przemysłowej,  chemii gospodarczej i sprzętu do sprzątania. W związku z powyższym zapraszamdo zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

16.04.2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, SYPKICH I KONSERW

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy artykułów spożywczych. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

21.03.2019 OGRODZENIE TERENÓW WARSZTATÓW ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH, Z SIATKI POWLEKANEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZAJACYMI – CZĘŚĆ LEWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

WYMIANA KRAT W BUDYNKU WARSZTATOWYM

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

WYKONANIE SZEREGU PRAC REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA OBIEKTACH ZAKŁADU

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

14.11.2018 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2 informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszam do złożenia oferty na ich realizację.

29.10.2018 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I DROBIU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy mięsa wieprzowego i drobiu do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

29.10.2018 DOSTAWA NABIAŁU XI.2018-XI.2019

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY NABIAŁU do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

23.10.2018 DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW XI.2018-V.2019

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy warzyw i owoców do naszej placówki.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

01.10.2018 DOSTAWA PIECZYWA

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY PIECZYWA do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

 

14.09.2018  REMONT – WYMIANA OKIEN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach
zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.

 

28.08.2018 DOSTAWA WĘDLIN

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY WĘDLIN do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.

23.08.2018 REMONT POSADZKI I PIWNIC W BUDYNKU KUCHNI na terenie ZPiSdN  

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację.