Oferta Resocjalizacyjna

 

“Ten, kto życzliwie wskazuje drogę
błądzącemu, jest jak człowiek,
który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.”
Enniusz

 

Internat odgrywa wiodącą rolę w resocjalizacji wychowanków i pełni ważną rolę w ich życiu, gdyż spędzają tam oni większość czasu podczas swojego pobytu w zakładzie. Internat ma  zapewnić chłopcom poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, akceptacji i współpracy koleżeńskiej.

Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany resocjalizacji opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.

Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca-patron.

Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze.  

W każdej z grup wychowawczych pracuje czterech stałych wychowawców.

Każda grupa funkcjonuje w oparciu o plan pracy wychowawczej, uwzględniający możliwości i potrzeby wychowanków.

W grupach znajdują się pomieszczenia sypialne, rekreacyjne, sanitarne i gospodarcze.

Organizacja życia w internacie jest uregulowana:

1/ rozkładem dnia,

2/ tygodniowym rozkładem zajęć.

 

Zadaniem internatu jest:

 

  • zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych;
  • praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna,
  • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.

 

 W internacie wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania mając do wyboru następujące zajęcia:

  • artystyczne: zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, rękodzieło artystyczne, modelarstwo,
  • kulturalne: wyjścia i wyjazdy do kina oraz spektakle teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • turystyczne: wycieczki piesze, rowerowe i wyjazdowe,
  • sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa i koszykowa, tenis stołowy i tenis ziemny,
  • komputerowe

Wychowankowie przebywający w placówce mają do dyspozycji bogatą bazę rekreacyjno-sportową w skład, której wchodzą sala gimnastyczna, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna,  zespół boisk / sztuczna nawierzchnia / do gier zespołowych / oraz sale bilardowe.

 

O wystrój i modernizacje działu oraz zaplecza sportowego i rekreacyjnego dbają sami wychowankowie w ramach zajęć warsztatowych i porządkowych. Sprawia to, że nasi podopieczni uczą się doceniać warunki stworzone dla nich w placówce i poznają znaczenie wkładu własnego w polepszenie standardów, w których przyjdzie im żyć.

Nasz Internat