11.12.19 DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica informuje,że chce nawiązać współpracę w kwestii DOSTAWY LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH do naszej placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.
Formularz ofertowy można pobrać poniżej