Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

ul. Sprzymierzeńców 1-2
58-100 Świdnica

NIP 884-21-10-443

Dyżurka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
tel. 74 850 36 88

Sekretariat Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
mgr Małgorzata Musiał
tel. 74 852 28 16

Dyrektor ZPiSdN
mgr Dorota Wójcik
tel. 74 850 36 50

Kierownik Gospodarczy

Dyrektor Szkół
mgr inż. Zdzisław Dudek
tel. 74 850 36 60

Główny Księgowy
mgr Ewa Woźnicka
tel. 74 850 36 63

Kierownik Internatów
mgr Sławomir Nowicki
tel. 74 850 36 99