Kadra Kierownicza

mgr Grażyna Sienkiewicz - Kuriata

mgr Grażyna Sienkiewicz - Kuriata

DYREKTOR

mgr Dariusz Czuczwara

mgr Dariusz Czuczwara

KIEROWNIK INTERNATÓW

mgr Ewa Woźnicka

mgr Ewa Woźnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Zdzisław Dudek

mgr inż. Zdzisław Dudek

DYREKTOR SZKÓŁ

mgr Kinga Jusiewicz - Nowicka

mgr Kinga Jusiewicz - Nowicka

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

mgr Andrzej Gągała

mgr Andrzej Gągała

KIEROWNIK WARSZTATÓW