28.11.19 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Znak sprawy ZP/ŚWIDNICA/1/2019

 

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 27.11.2019 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy” przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 388 040,40 zł brutto.

 

W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

 

  1. WITOSPOL Sp. z o.o. 33-150 Wola Rzędzińska 487d

Cena oferty 374 461,20 zł brutto. Termin każdej dostawy 72 godz. od zgłoszenia dostawy.

Marża 1,00 zł. Opust 140,00 zł.

  1. EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. k. Dworska 6, 41-902 Bytom

Cena oferty 362 195, 64 zł brutto. Termin każdej dostawy 48 godz. od zgłoszenia dostawy.

Marża 1,00 zł. Opust 194,10 zł.

  1. Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

Cena oferty 365 260,80 zł brutto. Termin każdej dostawy 48 godz. od zgłoszenia dostawy.

Marża 1,00 zł. Opust 173,33 zł.

  1. BEMAR Spółka z o.o. ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

Cena oferty 366 860,40 zł brutto. Termin każdej dostawy 72 godz. od zgłoszenia dostawy.

Marża 1,00 zł. Opust 162,50 zł.

  1. GAZ PETROL Sp. z o. o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena oferty 361 620,00 zł brutto. Termin każdej dostawy 72 godz. od zgłoszenia dostawy.

Marża 10,00 zł. Opust 207,00 zł.