19.10.20 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Świdnica, dnia 19.10.2020 r.

 Znak sprawy ZP/ŚWIDNICA/1/2020

 

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 19.10.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Poprawczym  i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021”. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 308 000 zł brutto.

 

W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

  1. EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp., k. Dworska 6, 41-902 Bytom.

Cena oferty 245 569,50 zł brutto. Termin każdej dostawy 48 godz. od zgłoszenia dostawy.

  1. KDM POLSKA Sp. z.o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44, 55-330 Miękinia.

Cena oferty 255 040,50 zł brutto. Termin każdej dostawy 24 godz. od zgłoszenia dostawy.

  1. WITOSPOL Sp. z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 487d.

Cena oferty 257 678 ,85 zł brutto. Termin każdej dostawy 48 godz. od zgłoszenia dostawy.

  1. BEMAR Spółka z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice.

Cena oferty 252 321,30 zł brutto. Termin każdej dostawy 72 godz. od zgłoszenia dostawy.

  1. GAZ PETROL Sp. z o. o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Cena oferty 252 605,10 zł brutto. Termin każdej dostawy 24 godz. od zgłoszenia dostawy.