06.10.20 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich: Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy