29.10.2018 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I DROBIU XI.2018-XI.2019

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy , ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
informuje, że chce nawiązać współpracę w kwestii dostawy mięsa wieprzowego i drobiu do naszej
placówki. W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z załączonym formularzem ofertowym
oraz o przedstawienie swojej propozycji cenowej.
Formularz ofertowy można pobrać poniżej