14.12.20 DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza dozłożenia oferty na dostawę leków i środków opatrunkowych do naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z załączonym formularzem ofertowym iprzedstawienie swojej propozycji cenowej do dnia 22.12.2020r.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej