18.09.19 DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACJI

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje, że zamierza zlecić do wykonania prac na obiektach zakładu. W związku z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia oferty na ich realizację w terminie do dnia 30.09.2019 do godz.10:00 . Proszę o złożenie oferty w pełnych złotych ( bez groszy).

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie prac: : Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku administracyjno-biurowym w ŚWIDNICY ul. Sprzymierzeńców 1-2

Omówienie zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno – Gospodarczym Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej